< آتشكده ویگل آران و بیدگل  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده ویگل آران و بیدگل

 

 

 

 

 

 

یک آتشکده مربوط به دوره ساسانی به تازگی در منطقه آران و بیدگل کشف شده است. آتشکده ویگل درون محوطه تاریخی وسیعی قرار دارد که از دوره پیش از اسلام تا دوره های مختلف اسلامی آباد بوده است.

پلان این ساختمان آتشگاهی چلیپایی شکل و مانند چهار طاقی های دوره ساسانی دارای چهار دهانه ورودی است. در مرکز ساختمان نیز بقایای یک آتشدان منحصر به فرد از دوره ساسانی با تزئینات گچبری قرار دارد. در اطراف پایه آتشدان و ورودی سطح آتشگاه نیز بقایا و قطعات گچبری زیبایی از همین عصر به دست آمده است .
آتشكده ویگل

بنا بر اظهارات سرپرست کاوش محوطه باستانی ویگل، این ساختمان از جنس چینه بوده و با گل ساخته شده است. کف و ازاره های آن دارای روکش گچ است که چند بار تجدید و اصلاح شده و نشان می دهد این ساختمان مدت زیادی مورد استفاده بوده است. همچنین بدنه های آن نیز از ازار به بالا با رنگ قرمز اخرایی رنگ آمیزی شده است. در حین حفاری مشخص شد که این ساختمان پس از انتقال شهر به دوره اسلامی تخریب شده و طی قرون اولیه اسلامی تغییر کاربری پیدا کرده است .

آتشكده ویگل

پایه آتشدان به دست آمده در این منطقه در نوع خود بسیار بی‌نظیر است و برای اولین بار است كه با آن برخورد می‌كنیم .البته پیش‌تر نمونه‌های دیگری در پارس جنوبی و یا شرق مازندران از این نمونه دیده شده است .
این پایه همانند یك نخل وارانه است كه دارای 38 پره است كه ساختار مغز آن را قلوه سنگ و ساروج تشكیل می‌دهد و بسیار محكم است و یك روكش بدنه دارد .
این آتشگاه دارای چهار ورودی است كه بالای این ورودی‌ها با رنگ قرمز تزئین شده است .

آتشكده ویگل

محور ساختمان سازی در این منطقه از شمال غرب به جنوب شرق است كه از ابتدای دوران ساسانی در این منطقه به سبب ویژگی آب و هوایی لحاظ شده است .
در حال حاضر هنوز عملیات باستان شناسی در این منطقه بطور كامل به انجام نرسیده و حفاری‌های لازم در بافت مسكونی باقی مانده است .
ویگل و هراسگان دو شهر تاریخی منطقه آران و بیدگل هستند و در هر دو شهر یافت شده یك قلعه و یك مركز سیاسی وجود دارد و این بناها از نظر تاریخی بسیار باارزش هستند .

آتشكده ویگل

قلعه تاریخی ویگل

 

تصاویر: آقای حسین بیدگلی

 

 
اطلس تاریخ ایران