< آتشكده نير اعظم  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده نیر اعظم

 

شهر نیر در غرب استان اردبیل در همسایگی سراب قرار دارد و در گذشته آتشكده ای داشته است. از محل واقعی آتشكده نیر اعظم اطلاع خاصی در دسترس نیست. در برخی فرهنگها به آن اشاراتی شده است. آنچه در منابع نوشته شده آن است كه این آتشكده پر نور بوده و از درخشندگی خاصی برخوردار بوده . در طول زمان به علت مبارزه با دین زرتشتی احتمالا تخریب شده است. این احتمال میرود كه مسجد جامع فعلی نیر كه در زمان تیمور لنگ ساخته شده است بر روی آتشكده نیر اعظم باشد

 

 

 
اطلس تاریخ ایران