< آتشكده كلم  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده كلم

 

آتشكده كلم در شمال روستای كلم ایلام در منطقه ای باستانی به وسعت 22هزار متر مربع قرار دارد و از سنگ لاشه، سفال و ملات گچ ساخته شده است. باستان شناسان عقیده دارند این آتشكده در دوره اسلامی ساخته شده است.

 

 

تصویر :سایت میراث فرهنگی استان ایلام
 
اطلس تاریخ ایران