< آتشكده ای در ارمنستان  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده ای در ارمنستان

 

یك آتشكده در كشور ارمنستان قرار دارد كه نوع ساختمان آن نسبت به آتشكده های داخل ایران بسیار متفاوت است.گنبد‌آتشكده بر چهار ستون استوانه ای با قطر 1.3 متر و ارتفاع 1.8 متر استوار است.  
 

 

یك گروه روسی قبل از جنگ جهانی اول این بنا را كاوش كردند و در ادامه تحقیقات در مورد این بنا تیمی از تركیه كاوشهای آنها را ادامه داده اند. در وسط بنا سكه ای متعلق به بیزانس كشف شده است.(یوستین اول 518-527 میلادی) .سنگهای به كار رفته در بنا از نوع بازالت سیاه هستند .هیچ بنای باستانی دیگری در منطقه با این نوع سنگ ساخته نشده است. سنگها با بستهای آهنی دم چلچله ای به هم وصل شده اند.

دور بنای آتشكده اتاقهایی وجود داشته. ورودی جنوبی آتشكده دارای در بوده و در دیوارهای جنوبی آن قطعات پراكنده استخوان بدن انسان به چشم میخورد و دلیل آن نامشخص است و نمونه مشابهی تا به حال دیده نشده است

اطلس تاریخ ایران