بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده چهارقاپی قصر شیرین

 

آتشكده چهارقاپی آتشكده چهارقاپی درون شهر قصر شیرین قرار دارد و در كنار بناهای دیگر ساسانی معروف به كاخ خسرو میباشد. ساختمان آن از نظر معماری شبیه آتشكده ورامین است.بنای آن مستطیل شكل با جهت شرقی غربی است.ورودی اصلی در جهت شرق است كه در كنار آن ساختمانهای دیگر و حیاط قرار دارد.چهارتاقی آتشكده بنای مربع شكل با ابعاد شانزده متری است كه در هر طرف دری به ابعادتقریبا سه متر دارد.روی دیوارها گنبدی با قطر شانزده متر واقع بوده كه هم اكنون خراب شده است و روی گنبد پنجره هایی قرار داشته است. در مورد كاركرد و زمان ساخت آن نمی توان نظر قطعی داد ولی احتمالا در اواخر دوره ساسانیان ساخته شده است. این آتشكده هم اكنون محل امنی برای تزریقیها ی هرویینی است.

 

 

 

 

 
 
 
اطلس تاریخ ایران -