< آتشكده سياهگل ايوان  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده سیاهگل ایوان

 

بنای این آتشكده مانند اكثر آتشكده ها مربوط به دوره ساسانیان است.این آتشكده در 15 كیلومتری روستای سرتنگ در مسیر رود خروشان كنگیر ایوان قراردارد.این بنا دارای چهار ستون و گنبدی یك جداره است. این آتشكده یكی از سالمترین آتشكده های باستانی استان ایلام است.این بنا مربع شكل با ابعاد 8 متر استو از قلوه سنگهای رودخانه ای وملات گچ درست كرده اند. سازمان میراث فرهنگی در سالهای اخیر آنرا مرمت كرده است. اولین حفاریها در این محل توسط واندنبرگ سویدی در سال 1349 انجام گرفته است

 

آتشكده  سیاهگل ایوان

مرجع تصویر

 

اطلس تاریخ ایران