< آتشكده موشكان سرابله  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده موشكان سرابله

 

آتشكده موشكان سرابله در سه كیلومتری شهر سرابله قرار دارد و متعلق به دوره ساسانیان است.این بنا از ساروج و سنگ ساخته شده است. در طول سالیان این بنا تخریب گشت ولی در سال 1382 توسط سازمان میراث فرهنگی استان ایلام مرمت شد

 

آتشكده موشكان سرابله

 

اطلس تاریخ ایران
تصویر از سایت میراث فرهنگی استان ایلام