< زيارتگاه ميترايي قلعه كنگلو  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

زیارتگاه میترایی قلعه كنگلو

 

قلعه كنگلو به دوره ساسانیان تعلق دارد و در منطقه راستوپی سوادكوه قرار دارد. دیوارهای آن از سنگ و ساروج است و زیربنایی معادل 50 متر مربع دارد.زیارتگاه میترایی درون همین قلعه قرار دارد برج و باروهای آن هنوز سالم مانده اند. بنای اصلی دو یا سه طبقه بوده ولی هم اكنون تخریب شده است. شمال قلعه را كوهی سنگی به نام خورنرو فراگرفته است. این بنا به احتمال زیاد مامن آل باوند بوده است

 

نحوه دیوارچینی بسیار مشابه قلعه بابک کلیبر است

تصاویر امیر فرهنگ اسماعیل زاده

 

منبع: قلاع باستانی مازندران -تالیف سامان سورتیجی - سازمان میراث فرهنگی استان مازندران
اطلس تاریخ ایران