بناهای مذهبی ایران باستان
آتشكده نیاسر

 

 

 

 

این آتشكده مسلط بر دشت و روستای نیاسر كاشان است و سالم ترین آتشكده بازمانده از ایران باستان میباشد كه دیوارهای خسته آن با پهنای چهارده متر گنبد آنرا بر روی چهار وجه خود نگه داشته اند. بنا از سنگ ساخته شده است و سنگها با ملات گچ بر روی هم سوار شده اند و در گذشته طرحهایی از گچ آنرا تزیین كرده بود. گنبد اصلی بنا به شكل تخم مرغی بوده است كه پس از تخریب آنرا دوباره بازسازی كرده اند. در وسط كف بنا گودالی است كه آتش رادر آن قرار میداده اند. بنای این آتشكده را به اردشیر بابكان نسبت میدهند

 

 

 

آتشكده نیاسر
آتشكده نیاسر

در كنار آتشكده غار نیاسر مشهور به غار تالار قرار دارد. این غار دست ساز به احتمال قوی متعلق به دوره اشكانیان است و معبد میترا بوده و در آن آیین عبادی میتراییسم را اجرا می كردند . غار از مجموعه وسیعی از راهروها، اتاقها، چاهها، دالانها، و تونلهای پیچ در پیچ ساخته شده است. طول راهروها 650 متر و تعداد چاهها 45 عدد میباشد. درون غار هوای تازه وجود دارد و جریان هوا در نحوه طراحی آن در نظر گرفته شده است. در برخی نقاط غار دالانها آنقدر تنگ میشوند كه برای عبور باید در آنها خزید .بلند ترین ارتفاع سقف غار 1.7 متر است. انتهای غار به آبشاری ختم میشود كه یك بنا از دوره قاجار در كنار آن قرار دارد.

 
 
غار تالارگاه
منبع :سایت خبری میراث فرهنگی - تصویر : اطلس تاریخ ایران
اطلس تاریخ ایران