< آتشكده الزين طارمم  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده الزین طارم

 

روستای الزین از توابع طارم علیا است. در این روستا بنایی قرار دارد كه به دوره ساسانیان باز میگردد.بنا از سنگ و گچ و ساروج ساخته شده است. دور این بنا قبرستانی اسلامی قرار دارد. آتشكده الزین تنها بنای باستانی منطقه گیلان است كه تقریبا سالم مانده است و گنبد آن نریخته است.

 

آتشكده الزین طارمم

 

اطلس تاریخ ایران