< آتشكده كازرون  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده كازرون

 

آتشكده كازرون نیزیكی از پنج آتشكده ساخته شده به دست مهر نرسی است.این بنا در ده كیلومتری جنوب كازرون قرار دارد. بنای آن از سنگ و ملات گچ ساخته شده است. در حال حاضر ویرانه ای از این آتشكده باقی مانده است.

 

اطلس تاریخ ایران