< آتشكده كنارسياه  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده كنارسیاه فیروز آباد

 

آتشكده كنار سیاه به همراه ساختمانهای اطراف آن مجموعه ای دیدنی را شامل میشود كه در قرن 5 میلادی ساخته شده‌اند.  آتشکده در 30 کیلومتری فیروزآباد بر روی یک تپه قرار دارد و به دشت اطراف دید مناسبی دارد

آتشكده كنارسیاه فیروز آباد

آتشكده كنارسیاه فیروز آباد

آتشكده كنارسیاه فیروز آباد

تصاویر از صفحه فیس بوک جاده های زیبای ایران

 

اطلس تاریخ ایران