< آتشكده نويس  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده نویس ساوه

 

آتشكده نویس از نمونه های اولیه سازه های چهارطاقی آتشكده ساسانی است كه در 58 كیلومتری جنوب ساوه قرار دارد .بنای این آتشكده محلی و بسیار كوچك است . آتشكده از چهار ستون و سقفی ساخته شده از گل تشكیل شده است. در نزدیكی آتشكده كوهی آتشفشانی به نام وتوی قرار دارد.

آتشكده نویستصویر علیرضا علی نقی 

 

 

 


اطلس تاریخ ایران