< آتشكده مير مظفر  
 
بناهاي مذهبي ايران باستان

آتشكده مير مظفر سبزوار

 

اين آتشكده روی 110 كيلومتري سبزوار قرار دارد. در ديوارهاي اين آتشكده فسيلهايي با قدمت 100 ميليون سال ديده ميشود. اين فسيلها در اطراف آتشكده بسيار ديده ميشوند. آتشكده به شكل چهار طاقي بر روي پشته اي سنگي با بلندی در حدود دويست متر قرار دارد و مصالح به كار رفته در آن لاشه سنگ است كه با ملات گچ بر روي هم استوار شده اند

 

 

 


اطلس تاریخ ایران