< آتشكده مهران  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده قنقیر مهران

 

در ارتفاعات كوه پشمین قنقیر ملكشاهی مهران آثاری از یك آتشكده ساسانی دیده میشود . ارتفاع سقف این آتشكده 5 متر و مساحت آن 27 متر میباشد.این آتشكده چهار در ورودی دارد و در كنار باغی زیبا با درختان زیتون و چشمه ای واقع است و مجموعه ای زیبا را تشكیل داده است . بر ساختمان این آتشكده آسیبهای زیادی وارد شده است

 

 

 

 


اطلس تاریخ ایران