< چهار تاقی آغمیون  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

چهار تاقی آغمیون

 

در 9 كیلومتری شمال شرق سراب سمت راست جاده طاران به آغمیون در فاصله سیصد متری یك چهار تاقی ساسانی قرار دارد.این چهار تاقی به صورت بقعه در آمده و تماما از قلوه سنگ بنا شده است.ابتدا این بنا آتشكده بوده و در گذر زمان به امامزاده تبدیل شده است.درون آن یك گور قرار دارد و در بین اهالی محل به امامزاده حسن مشهور است.چهار تاقی به شكل مربع با اضلاع بیرونی 4 متر است و ارتفاع گنبد آن بالغ بر 4 متر است.

 

 

 

منبع: آثار تاریخی ایران - سیف الله كامبخش فرد

اطلس تاریخ ایران