< آتشكده دره شهر  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده دره شهر

 

بنای یك آتشكده در غرب دره شهر در خیابان نیروی هوایی قرار دارد. این بنا در محل به طاق معروف است. اندازه داخلی آن 3.20 متر در3.20 متر و بلندی گنبد كمی بیش از پنج متر است. این بنا كه از قلوه سنگ و ملات گچ ساخته شده است مورد مرمت قرار گرفته است .نكته قابل توجه این است كه در منطقه ایلام مقبره های بزرگان در سده های اسلامی نیز با همین نوع معماری ساخته شده اند

 

 

 

 

آتشكده  دره شهر
آتشكده  دره شهر
تصویر : حمید صدقی‌نژاد
آتشكده  دره شهر
آتشكده  دره شهر
اطلس تاریخ ایران