< آتشكده نجف آباد  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده نجف آباد

 

آتشكده نجف آباد در شهر نجف آباد اصفهان قرار دارد و از معدود آتشگاههای ساسانی است كه از خشت و ملات كاه گل ساخته شده است. به همین علت نیز در حال تخریب میباشد.این بنا با خشتهای قطور در قله كوه آتشگاه به ارتفاع تقریبی بیش از هزاروششصد متر از سطح دریا قرار دارد. اتاقك بر روی كوه محل نگه داری آتش مقدس بوده است

 

 

 


اطلس تاریخ ایران - منبع :سایت خبری میراث فرهنگی