بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده آذرخش داراب -مسجد سنگی

 

در حدود پنج كیلومتری جنوب شرقی داراب بنای شگفت انگیزی در دامنه كوه با طرح چلیپا وجود دارد كه امروزه به مسجد سنگی شهرت دارد.برخی معتقدند این بنا در ابتدا یكی از معابد مهم مهر پرستان بوده و سپس در زمان ساسانی به آتشكده تبدیل شده است.در سال 652 ه ق دردوران محمد حسن مبارز، محرابی به این آتشكده اضافه شد و بنا به مسجد تغییر كاربری داد.قسمتی از سقف این بنا باز است و در زیر آن حوض كم عمقی قرار دارد و راهروهایی با سقف مدور پیرامون آن مشاهده می شود.در بیرون بنا اتاق كوچكی در كوه كنده شده كه احتمالا محل اقامت نگهبان آتشكده بوده است . آتشكده از راهروها و ستونهای متعددی تشكیل شده است. مهمترین خاصیت معماری این بنا این است كه دیوارها و سقف آن در سنگ یكپارچه كوه تراشیده شده اند و كل بنا یك تكه است.پشت بام آن با خورده سنگ و گچ مسطح شده است. در محراب عبارت زیر كنده شده است: به فرمان پادشاه زمان اتابكی ابومظفر ابوبكر بن اتابك سعد بن زنگی مظفری در ماه رمضان 652 ه ق (این محراب ساخته شد.(فارسنامه ناصری - ج2ص1311

 

 

 

 

آتشكده آذر خش داراب

مرجع تصویر

آتشكده آذر خش داراب

مرجع تصویر

اطلس تاریخ ایران - منبع :سایت خبری میراث فرهنگی