بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده قصران

 

این بنا در شمال تهران در منطقه ای میان آهار و شهرستانك قرار دارد. این آتشكده در پهنه ای به مساحت صد و ده متر بنا شده است و ظاهرا دو طبقه بوده است. این بنا را در محل به نام قصر دخترك یا قلعه دخترك میخوانند و منظور از آن شاید این باشد كه این محل پرستشگاه آناهیتا بوده است

کوهنوردانی که با منظقه البرز مرکزی آشنایی دارند آدران قصران را با نام قلعه دختر که در شمال قله توچال قرار دارد می شناسند. قلعه دختر در انتهای راه آسفالته ای است که از راه تهران فشم جدا شده و با گذشتن از اوشان، ماهی چال، باغ گل، ایگل، آهار و شکراب به گردنه شهرستانک و قلعه دختر می رسد.

 

 

 

 

منبع :سیمای میراث فرهنگی
اطلس تاریخ ایران