ساسانیان- بیشاپور
 

سنگ نگاره شماره دو
شاپور اول و دشمنان رومی

 

این سنگ نگاره با 11 متر طول و 4،20 متر ارتفاع، بلافاصله بعد از شهر، اولین سنگ نگاره ای است كه در كرانه سمت راست رودخانه قرار دارد و در مقایسه با نگاره دوم شاپور پیشرفته تر است. شاپور با دست راست خود دست فیلیپ عرب را گرفته و گوردیان سوم در زیر سمهای اسب شاپور به چشم میخو رد .
در این سنگ نگاره دستهای گوردیان به صورت خیلی طبیعی آكنده از بدبختی به نمایش گذاشته است. این صحنه یكی از كارهای هنری موفق دوره ساسانی است. در این سنگ نگاره والرین به زانو در آمده ملتمسانه تر از نگاره دوم دیده می شود.
ولیعهد هرمزداردشیر و بیدخش نایب السلطنه شاپور در كنار هم قرار دارند و بیدخش در حالی كه دست چپ خود را بر شمشیر دارد با دست راست خود حلقه پیروزی را به شاپور تقدیم می كند .

سنگ نگاره شماره 1

سنگ نگاره شماره 3

سنگ نگاره شماره 4

سنگ نگاره شماره 5

سنگ نگاره شماره 6

 

 

 

 

 

 

 

 

شاپور اول و دشمنان رومی در بیشاپور
  شاپور اول و دشمنان رومی در بیشاپور شاپور اول و دشمنان رومی در بیشاپور
شاپور اول و دشمنان رومی در بیشاپور شاپور اول و دشمنان رومی در بیشاپور


شاپور اول و دشمنان رومی در بیشاپور

 
 
اطلس تاریخ ایران