معبد آناهیتای بیشاپور یادگار شاپور اول ساسانی درون شهر بیشاپور قرار دارد
ساسانیان

 

 

آناهیتا

معبد آناهیتا

معبد آناهیتای بیشاپور به صورت مكعبی است كه هر یك از اضلاع آن قریب 14 متر است .این بنا از سنگهای حجاری شده ، كه با بستهای دم چلچله ای و خرده سنگ به یكدیگر پیوسته اند،به صورت دو جداره ساخته شده است.پیرامون تالارمركزی معبد چهار دالان وجود دارد كه در آنها، جوی هایی برای گذشتن آب كه مظهر پاكی است تعبیه شده است.این معبد در عمق شش متری از سطح زمین بنا شده و آب از طریق یك دالان زیر زمینی به درون تالار هدایت می شده است. در جوی های آب روان می گشته است. چهار مدخل در سطو ح جانبی این معبد به ارتفاع 3.75 متر و پهنای 1.06 متر قراردارد.در بدنه شمالی معبد سر ستونهای گاوی موجود است كه تقلیدی است از حجاران تخت جمشید.این سر ستونهای گاوی علاوه بر جنبه تزیینی نشانه اختصاصی آناهیتا ،الهه آب می باشد. معبد آناهیتا از جمله معابد شاهی محسوب می شده كه فقط افراد بلند پایه مملكت اجازه ورود به آنرا داشتند . برای استفاده مردم عادی از آب ، حوضی در كنار بدنه غربی آن در خارج از معبد احداث شده كه كلیه جداره های آن از سنگ است و با ریختن ‌آب مقدس در این حوض ،دیگر افراد نیز امكان دستیابی به آب مقدس را پیدا می كردند

 معبد آناهیتا بیشاپور

 
   
 
 
 
تصاویر:حمید صدقی نژاد
اطلس تاریخ ایران