بیشاپور

 

دیوار معبد آناهیتا بیشاپور

دیواری كه معبد آناهیتا را دور زده است. این دیوار به سبك هخامنشی بدون ملات و با بستهای دم چلچله ای استوار شده است