ایران در پیش از تاریخ

منطقه باستانی یری

 

 

 

 

 

<< Previous

تنگ سفالی استامپی- هزاره اول پیش از میلاد- مشگین شهر- موزه آذربایجان

Next >>
Photo: Hamid Sedghinezhad - Feel free to share