ایران در پیش از تاریخ

 

 

منطقه باستانی یری

 

 

 

 

 

<< Previous
سنگ افراشتهای منطقه باستانی یری در نزدیكی مشگین شهر
Next >>
Photo: Hamid Sedghinezhad - Feel free to share