ايران در پيش از تاريخ
تپه گوران-اواسط هزاره هفتم تا 650 پيش از ميلاد-اولين استقرار در روستاها با بناهاي چوبي و گلي

 

 

 

 

 

ماخذ : ايران در پيش از تاريخ اثر دكتر ص م شهميرزادی

در حدود 65 كیلومتری جنوب كرمانشاه در دره هولیلان در كنار ساحل جازمن رود، تپه باستانی گوران قرار دارد. در این تپه از دوره نوسنگی تا دوره اسلامی اشیایی به دست آمده است. در ابتدا كلبه های ساكنان تپه از چوب بود و چند اتاق داشت. كف اتاقها حصیر می انداخته اند. در دوره های بعدی خانه ها را از گل می ساختند و در خانه ها نیمكتهای كوچك گلی دیده می شود. سفالهای این تپه همگی دست ساز هستند. اشیای مختلف سنگی، استخوانی، گلی مانند پیكركهای انسان و حیوان و اشیای صدفی در این تپه باستانی كشف شده اند.
اجساد درون خانه ها دفن می شدند و جز در مواردی معدود كنار آنها هدایایی قرار نمی دادند. ساكنان این محل از اواسط هزاره هفتم پیش از میلاد در این محل ساكن شده اند و در 5500 پیش از میلاد با ساخت بناهای گلی یكی از اولین روستاهای دایمی منطقه را تاسیس كرده اند.

 

 

 

 

اطلس تاريخ ايران