ایران در پیش از تاریخ
تل باكون

تصاویر مربوط به حفاری اولیه تل باكون

 

 

دو تپه نزدیك به هم در 3 كیلومتری تخت جمشید در دشت مرودشت قرار دارند كه به تل باكون مشهورند. یكی از تپه ها قدیمی تر است و آثار مكشوفه در آن به حدود 5000 سال پیش از میلاد تعلق دارد. تپه دیگر كه آثار آن جدیدتر است، بعد از اسلام هم مورد استفاده قرار گرفته و گورستانی در آن قرار دارد.
دیوار منازل این منطقه از چینه ساخته می شد و سپس آنرا با كاهگل اندود می كردند و روی كاهگل را رنگ آمیزی می كردند. خانه هایی كه از زیر آوار بیرون آمده اند هر یك نقشه جداگانه ای دارند. روی دیوارها رنگهای زرد و قرمز مشخص است. ده سانتی متر پایین دیوارها رنگ نداشته اند. خانه ها در جهت شمال شرقی، جنوب غربی هستند. ورودی ساختمانها از كوچه شمالی بود. آزمایش كربن تپه قدیمی تر، 5730 و تپه جدیدتر 4502 پیش از میلاد را مشخص كرده است.
سفالهای باكون دست ساز و نقوش روی سفالهای نخودی در طیفی از سیاه تا قهوه ای شكلاتی هستند. اشیای به دست آمده از تل باكون شامل ظروف سنگی، تیغ، داس، مخروطهای سنگی، چكش، مشته و دیگر موارد مشابه و اشیای گلی و سفالی شامل پیكركهای حیوانی، انسانی، سردوك ها، لوله های سفالی و ظروف هستند. در حفاری ها اشیای استخوانی، مهرها و وسایل تزیینی نیز دیده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی


 

   
اطلس تاریخ ایران