ایران پیش از تاریخ
شهداد-هزاره چهارو و سوم پیش از میلاد

در سال 1346 هییت جغرافی دانشگاه تهران در كنار ساحل غربی دشت لوت سفالینه هایی را كشف كرد و این احتمال كه این منطقه زادگاه تمدنهایی باستانی باشد قوت گرفت. در نتیجه با حفاریهای بعدی تمدنهایی از هزاره چهارم و سوم پیش از میلاد در محل كشف شد. ظروف بی شمار و متنوع سفالی-كوره ذوب مس - ظروف مفرغی با اشكال گوناگون در گورستان شهداد كشف شدند.در یكی از قبرها پرچم فلزی مربوط به چهار هزار سال پیش از میلاد دیده شد و به عنوان قدیمی ترین پرچم ایران شناخته شده است.

پس از یك وقفه 17 ساله حفاریهای این منطقه دوباره آغاز شد و آثار معماری نیز كشف شد. محله كشاورزان با توجه به نزدیكی آنان به زمینهای شخم خورده و محله صنعتگران با توجه به تعداد زیادی مهره های نیمه كاره در آن مشخص شدند.

 

 

 
 

 

 

 

تصاویر:حمید صدقی نژاد
 
اطلس تاریخ ایران