شوش پيش از تاريخ
ايران در پيش از تاريخ
 
تپه هاي باستاني شوش


پياله منقوشي از شوش 4000 پ م

تپه جوي در شمال تپه جعفر آباد،تپه بند بال، بوهلان و تپه معروف آكروپل شوش از تپه هاي معروف پيش از تاريخ منطقه شوش هستند كه آثار متعددي در آنها پيدا شده است و به دوره سوزيانا تعلق دارند و در اين تپه ها آدميان در روستاها ساكن شده اندو در اين منطقه تپه هاي باستاني بسياري ديده ميشود و آنهايي كه نام برده شدند معروف ترين هستند. شوش بخشي از كشور ايران است كه اولين آثارشهر نشيني و تجارت در آن ظهور كرده است و انسان در نه هزار سال پ م در اين منطقه كشاورزي ميكرده است. در اين منطقه پيشرفت خانه سازي و تشكيل خانواده همزمان با بين النهرين صورت گرفته است. از هزاره چهام پ م از شوش كوزه هاي دراز باريك به دست آمده است. اوايل هزاره سوم پ م بر لوحهاي گلي خط تصويري نوشته شده است كه كليد واژه آن هنوز رمز گشايي نشده اند. اين لوحها براي مصارف تجاري ساخته شده است. در اين دوره تاريخي ايلاميها در شوش قدرت گرفته اند

حدود نه هزار سال پيش انسان در روستاها ساكن شد و به كشاورزي پرداخت

 

 

 

 

اطلس تاريخ ايران
ماخذ : ايران در پيش از تاريخ اثر دكتر ص م شهميرزادي