ايران در پيش از تاريخ
تپه شورابه -به طور كلي تخريب شده است

 

 

 

اين تپه در شمال كوه كركس و در 800متري غرب باغ فين كاشان قرار دارد.در سال 1379 اين محل را تسطيح كردند و مقداري سفال در بلندي هاي آن پيدا شد كه طبق معمول تا سازمان ميراث فرهنگي به خود جنبيد ديگر اثري از تپه باقي نمانده بود و تسطيح با موفقيت به پايان رسيده بود.سفالهاي اين منطقه ساده بودند و در كوره هاي ابتدايي حرارت ديده بودند به اين دليل روي آنها خوب پخته شده بود ولي داخل سفالها شكننده بود. اين نقطه به اقوامي تعلق دارد كه از دامنه هاي شمالي كوه كركس به دشتها سرازير شده بودند و با كشاورزي و دامداري آشنا بودند.آنها يكي از نخستين ساكنين روستاهاي فلات قديم در دشت كاشان هستند

 

 

 

 

اطلس تاريخ ايران