ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

منطقه باستانی جیرفت

 

<< Previous
شی سنگی احتمالا ساخت جیرفت - یافت شده در اور
Next >>