ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

منطقه باستانی جیرفت

 

<< Previous
ظروفی که در اور کشف شده اند و احتمالا ساخت جیرفت هستند
Next >>