ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

منطقه باستانی جیرفت

 

<< Previous
شی کشف شده در سومر که در موزه لوور نگه داری میشود. این شی احتمالا در جیرفت ساخته شده و به آنجا برده شده است.
تفاوتی که در طرح های ظروف جیرفتی و طروف سومری دیده میشود، گردن بند مردان است. طرح آدمهای اجناسی که برای بین النهرین ساخته شده اند یا در آنجا ساخته شده اند فاقد گردن بند هستند ولی اشیای مشابه که در جیرفت ساخته شده و توسط باستان شناسان کشف شده اند دارای گردن بندی از سنگ قیمتی هستند.
Next >>