ايران در پيش از تاريخ
 
تپه آنو هزاره پنجم پيش از ميلاد-نقطه آغازين كوچ به فلات ايران

تپه آنو در جنوب شرقي شهر عشق آباد - اشك آباد قرار دارد. اين تپه از چهار دوره تشكيل شده است. دوره قديمي تر از هزاره پنجم شروع ميشود و سفال اين دوره بسيار شاخص است . از طريق تپه حصار وارد ايران ميشود و در سيلك نيز ديده ميشود. در هزاره چهارم تا سوم پ م فرايند زن سالاري به مرد سالاري تبديل ميشود. سفال آنو را در دوره هاي بعدي تاريخي ميتوان در بلخ ، بخارا و مرو مشاهده كردو بدين ترتيب ميتوان آنو را مركزي براي شروع مهاجرت به اطراف فرض كرد. اين تپه را يكي از اولين مراكز فرهنگ ايران باستان ميدانند

 

 

 

 

 

 

 

اطلس تاريخ ايران
ماخذ : سايت خبري آقاي دكتر غياث آبادي - ايران در پيش از تاريخ اثر دكتر ص م شهميرزادي