يادگار ايلاميان ايلاميان  

تصاویر

CDLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تپه ملیان

تپه ملیان محوطه باستانی بزرگی است كه وسعت آن بیش از 200 هكتار و در بخش بیضا، در 46 کیلومتری شمال شیراز و 46 کیلومتری غرب تخت جمشید قرار دارد .بخش كوچكی از آن در سالهای 1971 تا 1976 زیر نظر دكتر ویلیام سامنر و پژوهشگران دانشگاه‏هاى پنسیلوانیا، میشیگان و اوهایوى آمریكا حفارى شده است.سامنر احتمال می‏دهد كه زیر لایه‏ های ساسانی ـ اسلامی نیمه غربی این محوطه استقرارگاه وسیعی از زمان هخامنشیان قرار گرفته باشد.

در این محل تعدادی لوح های گلی ایلامی مربوط به 1300 تا 1000 پ م بدست آمده است که بیشتر آنها در دانشگاه پنسیلوانیا نگه داری می شود

نمونه نوشته ایلامی - موزه ملی ایران