< آتشكده خرم دشت كاشان  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده خرم دشت كاشان

تصاویر از آقای حسین بیدگلی

 

یك آتشكده ساسانی در روستای خرم دشت در جنوب كاشان قرار دارد. این بنا از سنگ وگچ ساخته شده است و به دوره ساسانی تعلق دارد. دور تا دور آتشكده را یك دهلیز فرا گرفته است

 

همانطور که در نقشه نیز مشاهده می شود اضلاع آتشکده در جهت های اصلی جغرافیایی ساخته شده اند.

 

 

 

منبع :سایت خبری میراث فرهنگی

اطلس تاریخ ایران